Artikel Terbaru :

CARA SLAMETAN ORANG HAMIL

SLAMATAN WONG METENG YEN WUS OLEH SASI:
  1. jenang obor-obor(sungsum) yoiku glepung beras kajenang di uyahi adune juruh santen.
  2. sego janganan,yoiku:tumpeng ing pinggire mubeng di dokoi janganan,rupane janganan manut kelumrahane panggonane dewe,nanging cacahe kudu ganjil,umpomo jangane werno 9,11 lan sekbanjure.
  3. jenang abang,
  4. jenang putih.
  5. jenang abang putih,yoiku jenang abang di tumpangi jenang putih.
  6. jenang boro-boro,yoiku,katul di jenang di sisiri gulo jowo.
  7. pipis kenthel,yoiku:glepung beras di uyahi lan di santeni,di gulani jowo kasisir.
  8. sego punar,yoiku sego wuduk di kuniri lan di asemmi.
Bagikan Artikel :
 
Copyright © 2012-2015 Primbonjawa.net All Rights Reserved