Artikel Terbaru :

OBAT BAYI SAKIT GABAK DAN CACAR AIR

yen loro gabak:babal,godong plencing(godong so) lan ada pulo waras,kabeh kepipis binayonan setitik,banjur di usap sek awak kabeh tumekane sikil.

yen loro cacar banyu:kelor lan adas pulowaras,kepipis kebanyonan setitik banjur di usap sak awak tumekane sikil.

loro gabak lan cacar banyu mau tombo kang di ombe yoiku:madu lan banyune degan ijo,di campur jadi siji,banjur kaombe kiro-kiro secangkir.
Bagikan Artikel :
 
Copyright © 2012-2015 Primbonjawa.net All Rights Reserved