Artikel Terbaru :

OBAT BAYI SAKIT MUNTAH DAN MENCRET

godong ucang lan godong poo sak pantesse,kepipis binayonan sawetoro,banjur di pupukake ing mbun-mbunan,serto ing sikile dlamak,an,tangan ing epek-epek,lan godong kupingdi borehno kanti roto.

kembang suruh 5 iji,di wenyed binayonan setitik,banjur di cekok.ke.

woh polo sak,kembange,santen kenil,jinten putih,kulit dlimo,jahe 3 iris,kabeh kepipis di banyoni anggur,nuli di popoke ing ulu ati.
Bagikan Artikel :
 
Copyright © 2012-2015 Primbonjawa.net All Rights Reserved